കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പുനലൂർ കല്ലടയാറിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു. പിറവന്തൂർ സ്വദേശി അനന്തു കൃഷ്ണൻ, ഇളമ്പൽ സ്വദേശി അതുൽ എസ് രാജ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പുനലൂർ ശബരിഗിരി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇരുവരും.