അബുദാബി: ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഭാവിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും എല്ലാ മേഖലകളിലും രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും ദർശനങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യാനും യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്‍യാന്‍ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

അടുത്ത വര്‍ഷം രാജ്യം സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, അടുത്ത 50 വർഷങ്ങളെ ഭാവി ദർശനങ്ങളുമായി അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. 2071 ആകുമ്പോഴേക്കും ആഗോള സൂചകങ്ങളിൽ ക്ഷേമത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ യുഎഇ ലോകത്ത് ഒന്നാമതായിത്തീരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുക, അതിന്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക, അതിന്റെ പാതകൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നിവ ആധികാരിക എമിറാത്തി സമീപനമാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകൾ മൺ‌മറഞ്ഞ ശൈഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരും പാകി ഉറപ്പിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

കൊവിഡ് പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ജീവന്‍ നഷ്ടമായ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുൻനിര പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. രാജ്യം പുരോഗതിക്കും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുമുള്ള ഒരു മാതൃകയായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്നും സഹിഷ്ണുത, സഹവർത്തിത്വം, തുറന്ന നില, നിരസിക്കൽ എന്നീ മൂല്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് പൗരന്മാർക്ക് നൽകുന്ന നീതി, സമത്വം, സുരക്ഷ, ക്ഷേമം, സമൃദ്ധി എന്നിവയ്ക്കും മാതൃകയാക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു.