ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ XS മാക്സ് റിവ്യൂ - Exclusive

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര്‍ 13നാണ് ആപ്പിള്‍ ഐഫോണിന്‍റെ പുതിയ മൂന്ന് പതിപ്പുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇതില്‍ ഐഫോണ്‍ XS മാക്സ് ആപ്പിള്‍ ഇതുവരെ ഇറക്കിയതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഐഫോണാണ്. ഈ ഫോണിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ എക്സ്ക്യൂസീവ് ഹാന്‍റ്സ് ഓണ്‍ റിവ്യൂ

Video Top Stories