ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ്; അറിയേണ്ടതെല്ലാം, ഒപ്പം കിടിലന്‍ ഓഫറും |MyG Tech G

ഇന്ന് ഓണ്‍ലൈനില്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാത്തവര്‍ വളരെകുറവാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ദുരാനുഭവങ്ങളും ഏറെയാണ്. എന്താണ് സുഗമമായ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവത്തിന് വേണ്ടത് myG Techജി പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം  നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പുതുവര്‍ഷ സമ്മാനം നല്‍കുന്നുണ്ട്.

Download myG App (Android)  - https://goo.gl/DnL7FN
Dowload myG App (iOS) - https://goo.gl/BY1mMF

 

*Coupon Redemption Terms & Conditions

Coupon is vallid only for myG Online purchase (www.myg.in)
Login customers are eligible for coupon redemption.
Coupon can only redeem for single product purchase of a price range Rs.10000 and above.
myg.in has the sole discretion to change, suspend or modify the offer or terms and conditions at any time without prior notice.
Any legal disputes regarding this scheme will come under calicut jurisdiction.
Free and same day delivery will be according to the product availability & location preference.
Coupon code is valid from 31st December to 15th January 2019.

online shopping tips security I myG Tech ജി

Video Top Stories