ഇത്തവണ ബിഗ് ബോസില്‍ എത്തിയവരെല്ലാം ദരിദ്രവാസികളാണല്ലോ എന്ന് രജിത്; ചൂടായി എലീന


ഫുക്രു- പരീക്കുട്ടി ജോഡികള്‍ക്കിടയിലെ സൗന്ദര്യപ്പിണക്കമാണ് വീട്ടിലെ ഇന്നലത്തെ വിശേഷം. ഈ പിണക്കത്തെ മുതലെടുക്കാനാണോ ആര്‍ജെ രഘുവിന്റെ ശ്രമം?

Video Top Stories