അഞ്ച് പേര്‍ പുറത്ത്! ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

കണ്ണിന് വയ്യാതെയായി ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ അഞ്ചുപേരെ ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് മാറ്റിത്താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രേഷ്മ, രഘു. അലസാന്ദ്ര, സുജോ, പവന്‍ എന്നിവരെയാണ് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറത്ത് അവര്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കും....
 

Video Top Stories