'ബൈപോളാർ മസ്താനി' എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേരിന് പിന്നിൽ; രേഷ്മ രാജൻ പറയുന്നു

കോളേജ് ലക്‌ചററാണ്, ഡയമണ്ട് സെല്ലറാണ്, മോഡലാണ്, ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടുകാരിയാണ്. അലസാൻഡ്രയുടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരിയായി മാറിയ രേഷ്മ രാജന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. 
 

Video Top Stories