ബിഗ് ബോസ് വീടിനെ നയിക്കാൻ നാലാം വട്ടവും ഷാജി; പാഷാണം ഷാജി നായകനോ വില്ലനോ?

രജിത് കുമാർ ആഗ്രഹിച്ച ബിഗ് ബോസ് വീടിന്റെ വല്യേട്ടൻ സ്ഥാനം വളരെ സമർത്ഥമായി കയ്യിലാക്കിയായിരുന്നു പാഷാണം ഷാജി എന്ന സാജു നവോദയയുടെ തുടക്കം.  ഇപ്പോഴിതാ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും ഹൗസ് കാപ്റ്റൻ. മത്സരാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ പാഷാണം ഷാജിയുടെ പരിണാമം വളരെ രസകരമാണ്. 

Video Top Stories