ദൃശ്യത്തിലെ അനുവിൽ നിന്ന് ഓളിലെ മായ വരെ; സിനിമാ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എസ്തർ

ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രം 'ഓള്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മായ എന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് എസ്തർ അനിൽ. മുംബൈയിലെ സെന്റ് സേവ്യെഴ്സ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എസ്തർ ഇപ്പോൾ. 

Video Top Stories