'നമ്മൾ കാരണം ഷൂട്ട് നിന്നുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല'; ആ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് രജീഷ പറയുന്നു

നിർത്താതെ സംസാരിക്കുന്ന, ഒരുപാട് ചിരിക്കുന്ന, വളരെക്കുറച്ച് സിനിമകൾ കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ഒരു നടി..രജീഷ  വിജയൻ തന്റെ പുതിയ സിനിമയെക്കുറിച്ചും ഓണ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നു. 

Video Top Stories