മനുഷ്യന്‍ ഒന്നുമല്ലെന്ന നിസ്സാരതയാണ് ഈ ഏകാന്ത പ്രാര്‍ത്ഥന; കാണാം കവര്‍‌സ്റ്റോറി

കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതിനേക്കാള്‍ കൂടുതലാണ് കേരളത്തില്‍. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം കേരളത്തിലാണ് രോഗികള്‍ കൂടുതലാണ് എന്നല്ല, കേരളത്തിലാണ് കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ നടക്കുന്നത് എന്നാണ്;കാണാം കവര്‍സ്‌റ്റോറി

Video Top Stories