ഒരു കടത്ത് നാടൻ കഥ സംവിധായകൻ സംസാരിക്കുന്നു

ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ് ആദ്യമായി നായകവേഷത്തിൽ എത്തുന്ന  ഒരു കടത്ത് നാടൻ കഥയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ പീറ്റർ സാജൻ

Video Top Stories