ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റും വ്യാജ ചിത്രങ്ങളും

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ വ്യാജ വാര്‍ത്തകളെ കുറിച്ചുള്ള പരിപാടിയില്‍ 
ഫോനിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തിനെന്നല്ലേ...കാരണമുണ്ട്. വീഡിയോ കാണാം.

Video Top Stories