സത്യത്തില്‍ വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനല്‍ തുടങ്ങിയത് ആരാണ്? വാദങ്ങളും വസ്‌തുതയും

വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലിനെ ചൊല്ലി വാശിയേറിയ ചര്‍ച്ച നടക്കുമ്പോള്‍ സത്യമറിയാം...

Video Top Stories