കൂട്ടുകാര്‍, മത്സരങ്ങള്‍, കാഴ്ചകള്‍: ഇപ്പോഴും കലോത്സവമെന്ന് കേട്ടാല്‍...മലയാളികളുടെ 'ജാനകിക്കുട്ടി' പറയുന്നു...

സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവം പല താരങ്ങള്‍ക്കും അവരുടെ സ്‌കൂള്‍ കാലഘട്ടം ഓര്‍ക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം ജോമോള്‍ തന്റെ കലോത്സവ ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു...
 

Video Top Stories