കൊവിഡ് വ്യാപനം : തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം

covid spread more restrictions announced in trivandrum
Jan 15, 2022, 4:49 PM IST

കൊവിഡ് വ്യാപനം : തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം . നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച യോഗങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കണം എന്ന് കളക്ടർ

Video Top Stories