പറമ്പില്‍ ആനയെ കെട്ടാന്‍ അനുവദിച്ചതിന് പുലിവാല് പിടിച്ച് വീട്ടുകാര്‍

പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് ആനയെ കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോ നാല് മാസമായിട്ടും ഉടമ എത്തിയില്ല


 

Video Top Stories