വസ്ത്ര വ്യാപാരശാലകള്‍ വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോള്‍, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി


നിയന്ത്രിതമായ തോതില്‍ വസ്ത്രവ്യാപാര ശാലകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്രയല്‍ റണ്‍ നടത്താന്‍ പാടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ഒരാളിട്ട വസ്ത്രം മറ്റൊരാള്‍ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത് വൈറസ് പടരാനിടയാക്കും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വസ്ത്ര വ്യാപാരശാലകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 

Video Top Stories