'സുന്ദരീ കണ്ണാൽ ഒരു സെയ്തി' എന്ന് പാടാൻ ബാലു ഇനിയില്ല; ഓർമ്മകളിൽ കണ്ണ് നിറച്ച് ജാനകിയമ്മ

എസ്പി ബാലസുബ്രമണ്യവും എസ് ജാനകിയും ചേർന്ന് പാടിയ യുഗ്മഗാനങ്ങൾ കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും മറക്കാനാവാത്തവയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാലുവിന്റെ വേർപാടിൽ ഹൃദയം നൊന്ത് കരയുകയാണ് ജാനകിയമ്മ.

Video Top Stories