ഗപ്പി വളര്‍ത്തലൊരു ബിസിനസാക്കിയ രാമനാട്ടുകരയിലെ വീട്ടമ്മ

ഇവര്‍ വില്‍ക്കുന്നത് ജോടിയൊന്നിന് അരലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന  മീനുകളെയാണ്. കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍
 

Video Top Stories