രാഷ്ട്രീയം അവസരങ്ങളുടെയും അവസരവാദങ്ങളുടെയും കലയാകുമ്പോള്‍..

യുഎഇ ഡിപ്ലോമാറ്റുമായി മന്ത്രി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചോ? ചാരക്കേസ് കാലത്ത് രമണ്‍ശ്രീവാസ്തവയെ രാജ്യദ്രോഹിയാക്കിയത് ദേശാഭിമാനിയായിരുന്നുവെന്ന് കോടിയേരി മറന്നു പോയോ? കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍..
 

Video Top Stories