എണ്ണം തികയ്ക്കാനായി ഇനി സിനിമ ചെയ്യില്ല

'പലരും കരുതുന്നതുപോലെ മമ്മൂക്കയുടെ സ്റ്റണ്ട് ഡ്യൂപ്പ് അല്ല ഞാന്‍', മമ്മൂട്ടി എന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും സംവിധാനം ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചും ടിനി ടോം.

Video Top Stories