'കേരള സമാജം ഒരു പ്രവാസി കഥ' അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവിലേക്ക്

കാപട്യങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രാമീണതയും കപട വേഷങ്ങളണിഞ്ഞ നാഗരികതയും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ വിജയം ആര്‍ക്ക്? 'കേരള സമാജം ഒരു പ്രവാസി കഥ' അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവിലേക്ക്.
KERALA SAMAJAM - ORU PRAVASI KADHA
Every Friday, Saturday @ 9.30pm, only on Asianet Middle East..

Video Top Stories