ധീര സൈനികന്‍ അഭിനന്ദന്റെ ജീവിതം ഇനി രാജസ്ഥാനില്‍ പാഠ്യവിഷയം

എന്നാല്‍ ഏത് ക്ലാസിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് അഭിനന്ദന്റെ ജീവിതം പഠനവിധേയമാക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല

Video Top Stories