ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് സഹായവുമായി ഷാരൂഖിന്റെ മീർ ഫൗണ്ടേഷൻ

ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള സഹായവുമായി ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മീർ ഫൗണ്ടേഷൻ. 'ടുഗെതർ ട്രാൻസ്‌ഫോംഡ്' എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര്. 

Video Top Stories