കേദാര്‍നാഥില്‍ ഉറപ്പായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട 6 സ്ഥലങ്ങള്‍

കേദാര്‍നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരില്‍ പ്രശസ്തിയാര്‍ജിച്ച നഗരമാണ് കേദാര്‍നാഥ്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേദാര്‍നാഥില്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങള്‍ ഇവയാണ്.
 

Video Top Stories