യുഡിഎഫിന് 15 സീറ്റുകൾ; ബിജെപി മൂന്ന് സീറ്റുകൾ വരെ നേടാൻ സാധ്യത

കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫിന് 15 സീറ്റുകൾ വരെ നേടാനാകുമെന്ന്  പുറത്തുവന്ന ഭൂരിഭാഗം എക്സിറ്റ്പോൾ ഫലങ്ങളും. നാല് മുതൽ ഏഴുവരെ സീറ്റുകൾ എൽഡിഎഫിനും 1 മുതൽ 3 വരെ സീറ്റുകൾ ബിജെപിക്കും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സർവ്വേകൾ പറയുന്നത്. 

Video Top Stories