മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച കാലം; അതിജീവന ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ച് രോഗത്തെ നേരിട്ടവർ

ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം യുഎയിൽ വീണ്ടും കൊവിഡ് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിജീവിച്ചവർക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട്. മരണമുഖത്ത് നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയവർ നിരവധി പേരുണ്ട് ഇവിടെ.

Video Top Stories