ആപ്പിളിന്റെ മൂന്ന് ഐഫോണ്‍ മോഡലുകളെ ഈ വര്‍ഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം

വ്യത്യസ്ത ഫീച്ചറിലുള്ളതും, 2018 മോഡലിന്റെ പിന്തുടര്‍ച്ചയുള്ളതുമായ ഐഫോണ്‍ മോഡലുകളെ 2019ല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം

Video Top Stories