ഓട്ടോ ടാക്‌സി നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു;തീരുമാനം നിയമസഭയെ അറിയിക്കും

ഓട്ടോയുടെ മിനിമം ചാര്‍ജ് 20 രൂപയില്‍ നിന്ന് 25 രൂപയായി; ടാക്‌സി ചാര്‍ജ് 150 രൂപയില്‍ നിന്ന് 175 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തി

Video Top Stories