'അത് വേറെ സംസ്ഥാനത്ത് പോയി പറഞ്ഞാല്‍ മതി': ബിജെപിയോട് പിണറായി

അക്രമികള്‍ക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കിട്ടുന്ന സംരക്ഷണം കേരളത്തില്‍ കിട്ടുമെന്ന വ്യാമോഹം വേണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു

Video Top Stories