കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യത്തിലധികം ജീവനക്കാരുണ്ട് ;ടോമിന്‍ ജെ തച്ചങ്കരി

നിലവില്‍ കെഎസ് ആര്‍ടിസിയിലെ ചില വിഭാഗങ്ങളില്‍ ജീവനക്കാര്‍ അധികമെന്ന് എം ഡി ടോമിന്‍ ജെ തച്ചങ്കരി പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കില്‍ പറഞ്ഞു

Video Top Stories