ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് എല്ലായിടത്തും നടക്കില്ല, എറ്റിഎം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആര്‍ബിഐ


രാജ്യത്തെ എടിഎം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആർബിഐ. ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നതല്ലെന്നും ആർബിഐ പറഞ്ഞു. 
 

Video Top Stories