ആലപ്പാട്ടെ തീരങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുന്ന സീ വാഷ് നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ


മുപ്പത് വര്‍ഷം കൊണ്ട് ആറ് ലക്ഷം ലോഡ് മണലാണ് ആലപ്പാട് തീരത്ത് നിന്ന് ഐആര്‍ഇയും കെഎംഎംഎല്ലും കുഴിച്ചെടുത്തത്

Video Top Stories