സൂപ്പര്‍ ബ്ലഡ് മൂണ്‍ വീണ്ടും; പൂര്‍ണ ചന്ദ്രനെ ഏറ്റവുമടുത്ത് കാണാം

ശൈത്യ കാലത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന പൂര്‍ണ ചന്ദ്രനെ വോള്‍ഫ് മൂണ്‍ എന്നാണ് അമേരിക്കക്കാര്‍ വിളിക്കുന്നത്

Video Top Stories