സ്ത്രീകള്‍ മല കയറുന്നതിന് എന്താണ് കുഴപ്പം? വനിതാ മതിലിനൊപ്പം സുഡാനിയിലെ ഉമ്മയും

സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വം ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കമെന്നും നടി സാവിത്രി പറയുന്നു

Video Top Stories