യുവതികള്‍ എത്തുന്ന കാര്യം സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലുമുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാര്‍ അറിഞ്ഞില്ല; അറിവുണ്ടായിരുന്നത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മാത്രം

യുവതികള്‍ സന്നിധാനത്ത് ദര്‍ശനം നടത്തിയെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Video Top Stories