സ്ത്രീപ്രവേശനത്തിന് വിലക്കുണ്ടായിരുന്ന അഗസ്ത്യാര്‍കൂട യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്ത് 4 സ്ത്രീകള്‍

അഗസ്ത്യമല കേറാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പോരാട്ട വിജയത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ യുവതികള്‍


 

Video Top Stories