ഉപയോക്താക്കളെ ശല്യം ചെയ്യരുത്; പരസ്യം കുറയ്ക്കാന്‍ യൂട്യൂബ്

പരസ്യങ്ങള്‍ ഉപയോക്താക്കളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന പഠനത്തിലാണ് യൂട്യൂബ് മാറ്റത്തിന് തീരുമാനിച്ചത്

Video Top Stories