തിരുവനന്തപുരം: പോസ്റ്റ് ബേസിക് ബി.എസ്‌സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള സ്‌പെഷ്യൽ അലോട്ട്മെന്റ്, ബി.എസ്‌സി നഴ്സിംഗ് ആന്റ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അലോട്ട്മെന്റ് എന്നിവ www.lbscentre.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചവർ ഫെഡറൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ശാഖകളിലൂടെയോ ഓൺലൈനിലൂടെയോ 15 നകം നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസ് അടച്ച് സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കണം. ഫീസടച്ചവർ അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോയും അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം അതത് കോളേജുകളിൽ നേരിട്ടു ഹാജരായി അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം.  ഫോൺ: 0471-2560363, 364.

എട്ട് ഐഐടികളിൽ ഫുൾടൈം എം.ബി.എ പ്രവേശനത്തിന്​ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു  

നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി ആൻഡ് നേവൽ അക്കാദമി പരീക്ഷ; 400 ഒഴിവുകൾ; പ്ലസ് ടൂ യോ​ഗ്യത