തിരുവനന്തപുരം: ശ്രവണശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക കൗൺസിലി​ഗ് നൽകുന്നതിനും ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ ബാലവിദ്യാലയം ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ്ടൂവും വേണം. 50 ശതമാനം മാർക്കോ അതിൽ കൂടുതലോ നേടി പ്ലസ്ടൂ ജയിച്ചവരാകണം. അപേക്ഷകർ അഖിലേന്ത്യാ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് കീഴിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്ക് ബാലവിദ്യാലയത്തിന് കീഴിൽ സൗജന്യപരിശീലനം നൽകും.  ശ്രവണസഹായി ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ശിശുക്കളിലും മൂന്നുവയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലും ശേഷിക്കുന്ന ശ്രവണശേഷി പരമാവധി ഉപയോ​ഗപ്പെടുത്താൻ അധ്യാപകരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്പെഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹിയറിം​ഗ് കോഴ്സ്. ജൂൺ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയാണ് പരിശീലന കാലയളവ്. വ്യക്തി​ഗത പരിശീലനത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും നിയമനം നടത്തുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് hear@balavidyalayaschool.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. ഫോൺനമ്പർ 914424917199