ദില്ലി: ദില്ലി പൊലീസിൽ 5846 കോൺസ്റ്റബിൾ (എക്സിക്യൂട്ടീവ്) ഒഴിവുകളിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ 7 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.ssc.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. പ്ലസ് ടു ജയം ആണ് യോ​ഗ്യത. പുരുഷന്മാർ കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് എൽഎംവി (ഇരുചക്രവാഹനവും കാറും) ലൈസൻസ് ഹാജരാക്കണം. 

2020 ജൂലൈ ഒന്നിന് 18–25 ആണ് പ്രായം. എസ്‌സി/ എസ്ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ചും ഒബിസിക്കു മൂന്നും വർഷം ഇളവ്. വിമുക്‌തഭടന്മാർക്കും ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ ജീവനക്കാർക്കും മറ്റും ചട്ടപ്രകാരം ഇളവ്. എഴുത്തുപരീക്ഷ, കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ, ശാരീരകയോഗ്യതാ പരിശോധന, വൈദ്യപരിശോധന എന്നിവ മുഖേനയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 

ഒന്നാംഘട്ട കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ: നവംബർ 27 – ഡിസംബർ 14 കേരളത്തിലെ കേന്ദ്രങ്ങൾ: തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, തൃശൂർ. ഒരേ റീജനു കീഴിൽ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ മൂന്നു കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ശാരീരിക യോഗ്യതയും കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയും സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാപനം കാണുക.