തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്‍ററി പരീക്ഷാ ഫലം നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. രാവിലെ 11 മണിക്കാകും ഫലപ്രഖ്യാപനം. 

ഫലം http://keralaresults.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും.

ജൂലൈ 15-നാണ് ഹയർസെക്കന്‍ററി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്‍ററി ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു തവണ മാറ്റി വച്ച പരീക്ഷ പിന്നീട് നടത്തുകയായിരുന്നു.