ദില്ലി: ആർമി ഡെന്റൽ കോറിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മിഷൻഡ് ഓഫിസർ തസ്‌തികയിൽ 43 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ജൂലൈ 30 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം. ബിഡിഎസ്/എംഡിഎസ് ആണ് യോ​ഗ്യത. (ബിഡിഎസ്  അവസാന വർഷം കുറഞ്ഞത് 55 % മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം). 2020 മാർച്ച് 31നകം ഡെന്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ച ഒരു വർഷത്തെ റൊട്ടേറ്ററി ഇന്റേൺഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. 

2020 ഡിസംബർ 31ന് 45 വയസ്സ് തികയരുത്.  2020 ഡിസംബർ 31 വരെ കാലാവധിയുള്ള പെർമനന്റ് ഡെന്റൽ റജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ സമയത്തു കൈവശമുണ്ടായിരിക്കണം. നാഷനൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (എംഡിഎസ്)–2020 എഴുതിയവർക്കാണ് അവസരം. സൈനികജോലികൾക്കു വേണ്ട ശാരീരികക്ഷമതയുണ്ടാകണം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ ആർമി ഡെന്റൽ കോറിൽ ക്യാപ്‌റ്റൻ റാങ്കിൽ നിയമിക്കും. വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.indianarmy.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.