ദില്ലി: രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ക്ഡൗണായ സാഹചര്യത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ജൂൺ 30 ലേക്ക് സർക്കാർ നീട്ടി.

കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധി വ്യോമയാന, എണ്ണ മേഖലകളെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എയർ ഇന്ത്യ, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ബിപിസിഎൽ) എന്നിവയുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നീക്കം.

ബിപി‌സി‌എല്ലിലെ സർക്കാരിന്റെ 52.98 ശതമാനം ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിന് താൽ‌പ്പര്യ പത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുളള അവസാന ദിവസം ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ് വകുപ്പ് (ഡി‌ഐപി‌എഎം) കഴിഞ്ഞ മാസം ജൂൺ 13 വരെ നീട്ടിയിരുന്നു. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി സർക്കാർ നീട്ടുന്നത്. നേരത്തെ സമയപരിധി മാർച്ച് 17 ൽ നിന്ന് ഏപ്രിൽ 30 ലേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു.