മുംബൈ: 2020 ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കമ്പനിയുടെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി എ എം നായിക്കിനെ വീണ്ടും നിയമിക്കാൻ ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയതായി എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭീമൻ ലാർസൻ ആൻഡ് ട്യൂബ്രോ.

നായിക്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ 30 ന് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് ബി‌എസ്‌ഇയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ കമ്പനി പറയുന്നത്. 

മുഴുവൻ സമയ ഡയറക്ടർ ഡിപ് കിഷോർ സെന്നിന്റെ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിനും ബോർഡ് അനുമതി നൽകി.

“നാമനിർദ്ദേശം, പ്രതിഫല സമിതിയുടെ ശുപാർശ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരങ്ങൾക്ക് വിധേയമായും 2020 ജൂൺ 5 ന് നടന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഡയറക്ടർമാരെ വീണ്ടും നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. , ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവധി 2020 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് അവസാനിക്കുന്നു, "എൽ ആൻഡ് ‌ടി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 

2023 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നായിക്കിനെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി നിയമിച്ചത്.