മുംബൈ: മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായും എസ്. സുന്ദർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഡയറക്ടർമാരെ ബോർഡിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിനെതിരെ ലക്ഷ്മി വിലാസ് ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾ വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് ബാങ്ക് റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ അറിയിച്ചു.

എൻ. സായ്പ്രസാദ്, കെ.ആർ. പ്രദീപ്, രഘുരാജ് ഗുജ്ജർ എന്നിവരെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായും ബി.കെ. മഞ്ജുനാഥ്, ഗോറിങ്ക ജഗൻമോഹൻ റാവു, ലക്ഷ്മിനാരായണ മൂർത്തി എന്നിവരെ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരായുമാണ് ബാങ്ക് നിയമിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 25 ന് ബാങ്കിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ (എജിഎം) വോട്ടിംഗിനായി ഈ നിയമനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു.

ബാങ്ക് മൂലധനം തേടുകയും ലയനത്തിനായി ക്ലിക്സ് ഗ്രൂപ്പുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധി.