മുംബൈ: റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയായ എസ് ആന്റ് പി ഗ്ലോബൽ റേറ്റിംഗ്സ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഔട്ട്‍ലു‍ക്ക് സ്ഥിരതയിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് താഴ്ത്തി. കമ്പനിയുടെ പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മന്ദഗതിയിലായി എന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. 

ആഗോള ഓട്ടോമോട്ടീവ് വിപണിയിൽ കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധിയെ തുടർച്ചയായ ആഘാതം അടുത്ത 12-24 മാസങ്ങളിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലും വരുമാനത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കലിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് എസ് ആന്റ് പി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

റേറ്റിം​ഗ് താഴ്ത്തിയതിനെ തുടർന്ന്, കമ്പനിയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യവസായ രം​ഗത്ത് ആശങ്ക വർധിച്ചതായി പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമമായ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 12-18 മാസത്തേക്ക് ആഗോള വാഹന വിപണിയിൽ വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ വേഗത കുറയുന്നത് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിനെയും അതിന്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ (ജെഎൽആർ) ഓട്ടോമോട്ടീവിനെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ഒക്ടോബർ 16 ന് മൂഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റർ സർവീസസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.