ദില്ലി: ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പും സൈറസ് മിസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് വർഷമായി തുടരുന്ന കേസിൽ എൻസിഎൽടി (നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ)  നിർദ്ദേശത്തെ റദ്ദാക്കിയുളള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ രത്തൻ ടാറ്റ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

"ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തെ ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നു, നന്ദിയുള്ളവനുമാണ്. ഇതിൽ വിജയിക്കുകയോ തോൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമല്ല. ടാറ്റാ സൺസിന്റെ എല്ലാ അപ്പീലുകളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വിധി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളായ മൂല്യങ്ങളുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും മൂല്യനിർണ്ണയമാണ്, ” രത്തൻ ടാറ്റ പറഞ്ഞു.

ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന് അനുകൂലമായി എല്ലാ നിയമപരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കും പരമോന്നത കോടതി ഉത്തരം നൽകി. എസ്പി ഗ്രൂപ്പിന്റെ അപ്പീൽ തള്ളി. “നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അപ്പീലുകൾക്ക് അനുകൂലമായി ഉത്തരം നൽകേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ” സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. സൈറസ് മിസ്ട്രിയെ പുറത്താക്കിയ നടപടിയിൽ നിയമപ്രശ്നങ്ങളില്ലന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് മിസ്ട്രി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹർജി രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതി നിരസിച്ചു.

2016 ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ സൈറസ് മിസ്ട്രിയെ ടാറ്റാ സൺസിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത്. അതിനെ തുടർന്നാണ് നിയമ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. 

2019 ഡിസംബറിലെ ഉത്തരവിലൂടെ എൻ‌സി‌എൽ‌ടി ടാറ്റാ സൺസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി സൈറസ് മിസ്ട്രിയെ പുന സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടാറ്റാ സൺസും സൈറസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റും സമർപ്പിച്ച ക്രോസ് അപ്പീലുകളാണ് പ്രസ്തുത കേസ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നന്നായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ എൻ‌സി‌എൽ‌ടി അസാധുവാക്കിയെന്നും വിധി പ്രസ്താവത്തിനിടെ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.