ദില്ലി: ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സിന്‍റെ ആഗോള വില്‍പ്പനയില്‍ വന്‍ ഇടിവ്. ആഗോള വില്‍പ്പനയില്‍ 32 ശതമാനത്തിന്‍റെ ഇടിവാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജാഗ്വര്‍ ലാന്‍ഡ് റോവര്‍ ഉള്‍പ്പടെ 72,624 വാഹനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം വില്‍പ്പന നടത്തിയത്. 

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഈ സമയം 1,07,030 യൂണിറ്റുകള്‍ വിറ്റസ്ഥാനത്താണ് ഈ കുറവുണ്ടായത്. ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് കോമേഴ്ഷ്യല്‍ വാഹനങ്ങളുടെയും ടാറ്റാ ദെയ്‍വുവിന്‍റെയും വില്‍പ്പന 45 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ടാറ്റയുടെ പാസഞ്ചര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ വില്‍പ്പന 61,328 യൂണിറ്റുകളില്‍ നിന്ന് 47,098 യൂണിറ്റുകളായാണ് കുറഞ്ഞത്.